• • goede service
  • • persoonlijk advies
  • • altijd bereikbaar: (+31) 528 267755
  • Deutsch
  • English

Kwaliteitsgarantie

GMP+

Bij Van Triest Veevoeders staat kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Ons bedrijf is in het bezit van de GMP+ erkenning. GMP staat voor Good Manufacturing Practices (goede wijze van produceren). In 1992 is het huidige GMP+ Feed Certification scheme daarmee gestart. Daarna heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardig certificatieschema door integratie van ISO 9001, HACCP, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma, ketenbenadering en het Early Warning System. De + staat voor de integratie van HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points.

logo_gmpplusHet GMP+ FSA scheme geeft niet alleen voorwaarden met betrekking tot productiefaciliteiten van diervoeders, maar ook voor opslag, transport, personeel, procedures, documentatie en dergelijke. Samen met haar partners stelt GMP+ International op transparante wijze duidelijke voorwaarden, zodat diervoederveiligheid en duurzaamheid worden gegarandeerd en certificatie-instellingen onafhankelijke audits kunnen uitvoeren. GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen.

Naast ons kwaliteitssysteem wordt ook veel aandacht gegeven aan kwaliteitsaspecten als analyses en voorlichting richting de buitendienst/afnemers van producten.

 

 

Per 1 november 2019 is Van Triest Veevoeders ook GMP+ FRA (Feed Responsibility Assurance) gecertificeerd.

Hierdoor laten we zien onze verantwoordelijkheid te nemen v.w.b. onze bijdrage aan welzijn van dieren, het milieu en toekomstige generaties. Deze certificering waarborgt dat onze producten GMO-vrij zijn en door GMO-vrij transport zijn vervoerd. GMO staat voor ‘genetically modified organisms’ ook wel GGO genoemd (genetisch gemodificeerde organismen). Hiermee voorzien wij in de toenemende vraag naar VLOG-gecertificeerde  (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik) producten.

 

 

Onze certificaten kunt u hier downloaden.

SecureFeed

logo_securefeed

Met ingang van 01-01-2016 zijn wij volwaardig deelnemer van SecureFeed. Wij zijn klaar voor de nieuwe eisen van de zuivelsector.

SecureFeed is een onafhankelijke organisatie voor de borging van veiligheid van diervoeders. Het initiatief komt voort uit de diervoedersector en is gericht op alle voedermiddelen en grondstoffen die op het veehouderijbedrijf worden aangekocht. De ambitie is caring for food safety, vrij vertaald: de zorg voor voedselveiligheid.

Kringloopwijzer

Met ingang van 2016 zijn alle melkveehouders in Nederland verplicht om de Kringloopwijzer in te vullen.
Om de gegevens door te kunnen geven aan de Kringloopwijzer is het nodig dat u ons machtigt op de site van Kringloopwijzer, als u ingelogd bent op Kringloopwijzer kunt u ons vinden bij voerleveranciers, u heeft hiervoor uw klantnummer bij ons nodig. Nadat u ons heeft gemachtigd kunnen wij de gegevens verzenden naar Kringloopwijzer. Hoe u leveranciers kunt machtigen kunt u vinden via de volgende link:
Machtigen kringloopwijzer

Aansprakelijkheidsverzekering

Het kwaliteitssysteem Foqus van FrieslandCampina vraagt van de leden/veehouders dat zij uitsluitend diervoerders afnemen van leveranciers van wie de productaansprakelijkheid afdoende verzekerd is. Van Triest Veevoeders staat op de zogenoemde witte lijst van veevoerleveranciers. De witte lijst van veevoerleveranciers kunt u opvragen door in te loggen op de website van Friesland Campina. De polis wordt elke 3 jaar gescreend om zo zeker te zijn van een optimale dekking.