• • goede service
  • • persoonlijk advies
  • • altijd bereikbaar: (+31) 528 267755
  • Deutsch
  • English

Bierbostel

Bierbostel is een hoogwaardig rundveevoer, dat vrijkomt bij de productie van bier. Het heeft een positieve invloed op de algehele gezondheidsstatus van uw dieren.

Het levert op eiwitbasis een goede fractie onbestendig eiwit die voor pensfermentatie snel beschikbaar komt.
Verder bevat bostel een goede kwaliteit bestendig eiwit die op darmniveau verteerd wordt.
De energie van bostel komt door fermentatie geleidelijk vrij in de pens.

Door een stabiliserende werking op de pens fermentatie heeft een rantsoen met bierbostel minder behoefte aan structuur houdend voer.
Hierdoor kan bierbostel ook als ruwvoervervanger ingezet worden in tijden van ruwvoer schaarste.

Ook voor jongvee en droogstaande koeien is bierbostel een uitstekende eiwitbron. Bierbostel heeft een gunstige invloed op de vertering.
Dieren die bostel krijgen hebben dan ook vrijwel altijd een goede mestconsistentie.

Bovendien geeft het de dieren een glanzende vacht. Een niet onbelangrijk aspect is het zeer geringe kaligehalte in bierbostel. Met bostel wordt bijzonder weinig kali aangevoerd en wordt de kalibalans van uw bedrijf gemakkelijk in evenwicht gehouden. Verder stuurt bierbostel naar een betere benutting van de stikstof in het rantsoen, waardoor ook de stikstofbalans positief beïnvloed wordt.

 

Samenstelling bierbostel (in gram per kg droge stof)

DS VEM VEVI DVE OEB RE P K
29% 965 988 157 +65 280 5.0 0.6

DS VEM VEVI DVE OEB RE P K
22% 947 954 138 +55 247 5.2 0.6

Bewaaradvies

Na levering de bierbostel egaliseren en een dag laten rusten. De toplaag eventueel met landbouwzout bestrooien, luchtdicht afdekken en met een gronddek beschermen. Een goede afvoer of opvang van pers-sappen is noodzakelijk. Opvang is mogelijk door een dun laagje maïs of droge pulp onder de bierbostel aan te brengen.

 

Informeer bij onze vertegenwoordiger in uw regio.

Matrix Bierbostel grof

Matrix Bierbostel droog varkens

Matrix Bierbostel droog rundvee